STAY COOL IN SUMMER!

Come join us for a fun-filled summer! Build, create, explore and learn at one of our summer camps.


TRẠI HÈ TẠI TRƯỜNG AIS

Huyện Nhà Bè, TP. HCM
Dành cho học sinh cấp 1 và cấp 2.

TRẠI HÈ TẠI TRƯỜNG VINSCHOOL

Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Dành cho học sinh cấp 1 và cấp 2.

TRẠI HÈ TẠI TRƯỜNG ISHCMC AA

Quận 2, TP. HCM
Dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3.