Điểm SAT 2290, nhận học bổng hơn $100,000 và được nhận vào MIT

Điểm SAT 2250 & học Thiên văn học ở Stanford trong hè 2015

Điểm SAT 2260, đạt điểm tuyệt đối 2 môn AP và được nhận vào Northwestern

Được nhận vào Brown University, UC Berkeley, và Swarthmore College

Minh Ai SS

Bella SS

Johnny SS

Johnny SS

Được nhận vào Minerva, một trong những trường cạnh tranh nhất thế giới

Học tư duy logic ở Stanford trong hè 2015

Học bổng 50% của trường Holderness trong Top 30 trường trung học nội trú Mỹ

Được nhận vào Lawrenceville, Top 10 trường trung học nội trú Mỹ

Thuy Linh SS

Mina SS

Christina SS

Đạt được trình độ đọc 1 năm chỉ trong 1 khoá học

Đạt được trình độ đọc 1 năm chỉ trong nửa khoá học

Đạt được trình độ đọc 1 năm chỉ trong 1 khoá học

Nhận học bổng Lawrence Ting của trường SSIS

Minh Khoi

Minh Khoi

phuc nguyen icon