SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI LÀ CẢI TIẾN NỀN GIÁO DỤC THÔNG QUA CÁ NHÂN HÓA VIỆC HỌC CHO MỖI HỌC SINH.

 

Định Hướng Giáo Dục

Chúng tôi khơi dậy đam mê học hỏi trong mỗi em học sinh và lấy đó làm nền tảng cho bước đi tiếp theo của các em. Chúng tôi thúc đẩy các em vươn tới ước mơ của mình với sự quyết tâm và kiên trì, phát huy tiềm năng và thái độ tích cực trong học tập qua việc xây dựng môi trường học tập với động lực từ giáo viên, bạn bè, và từ chính bản thân mình. Chúng tôi giúp các em tìm thấy niềm yêu thích học hỏi bằng việc vượt qua những thử thách trong học tập. Môi trường học của chúng tôi luôn cải tiến không ngừng với những ứng dụng công nghệ hỗ trợ việc học tiên tiến nhất.

Giá Trị Cốt Lõi

Tại E2, chúng tôi thiết kế chương trình và giảng dạy theo 7 giá trị:

  • Tâm huyết với sứ mệnh;
  • Hướng đến hiệu quả cao nhất trong công việc;
  • Lấy mục tiêu của học sinh làm định hướng;
  • Lấy thử thách làm động lực phát triển;
  • Làm việc trên tinh thần hợp tác;
  • Không ngừng cải tiến;
  • Đặt giá trị giáo dục làm trọng tâm.