Giáo viên của chúng tôi tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu trên thế giới:

 

Không chỉ nổi trội trong thành tích trong học tập, đội ngũ giảng dạy của chúng tôi còn được tuyển chọn qua chương trình tuyển dụng sát sao để đảm bảo phương pháp, nhiệt huyết, và hiệu quả giảng dạy.

Tìm hiểu các giáo viên của E2 trên trang LinkedIn.