tra-gop-hoc-phi

Để hỗ trợ Quý phụ huynh và học sinh khi đăng ký học tại các trung tâm của Everest Education, trung tâm triển khai chương trình trả góp với 0% lãi suất dành cho các chủ thẻ tín dụng của 22 ngân hàng trên cả nước qua cổng thanh toán Payoo.

I. Nội dung chương trình trả góp lãi suất 0%

 • Chương trình áp dụng cho các khóa học có giá trị từ 3,000,000 VND trở lên tại trung tâm Everest Education.
 • Thời hạn chương trình: Từ 10/08/2020 cho đến ngày 30/06/2021.
 • Kỳ hạn trả góp: 3 tháng và 6 tháng.
 • Chủ thẻ thanh toán toàn bộ học phí khóa học bằng thẻ tín dụng quốc tế của các ngân hàng trong danh sách và chọn thời gian thanh toán trả góp tại thời điểm thanh toán.
 • Ngân hàng sẽ ghi nợ số tiền giao dịch thành các khoản trả góp hàng tháng liên tục tùy thuộc vào kỳ hạn trả góp. Khoản trả góp hàng tháng sẽ được lập bảng như giao dịch thông thường và là một phần của tổng số tiền phải thanh toán trên mỗi Bảng Sao Kê Thẻ Tín Dụng.
 • Hạn mức khả dụng của Chủ thẻ trên Tài khoản thẻ tín dụng sẽ bị giảm tương ứng với giá trị giao dịch và sẽ tự động tăng tương ứng với số tiền mà Chủ thẻ đã thanh toán cho Ngân hàng theo từng kỳ trả góp.
 • Hủy và Tất toán trước hạn giao dịch trả góp: Tùy theo chính sách từng Ngân hàng, Chủ thẻ có thể Hủy hoặc Tất toán trước hạn và phải trả phí theo quy định (nếu có).
 • Trong trường hợp Chủ thẻ không thanh toán toàn bộ số tiền phải thanh toán trên Bảng Sao Kê Thẻ Tín Dụng theo thời gian quy định, Chủ thẻ sẽ phải thanh toán các khoản lãi, phí phát sinh theo chính sách của Ngân hàng.

II. Điều kiện tham gia chương trình

Chủ thẻ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 • Người thanh toán học phí là Chủ thẻ chính Thẻ tín dụng Quốc tế do Ngân hàng phát hành (Có thể phải xuất trình CMND khi thanh toán).
 • Tại thời điểm đăng ký trả góp, Thẻ tín dụng của Chủ thẻ đang trong trạng thái hoạt động, không trong tình trạng nợ xấu hoặc chậm thanh toán theo quy định của Ngân hàng.
 • Giá trị giao dịch đăng ký trả góp không vượt quá hạn mức của Thẻ tín dụng.
 • Loại tiền tệ được sử dụng là Đồng Việt Nam (VND) hoặc số tiền quy đổi ngoại tệ về VND (Bao gồm cả phí chuyển đổi ngoại tệ áp dụng theo từng Ngân hàng).
 • Thời điểm tham gia chương trình trả góp phải trước kỳ sao kê của thẻ 03 (ba) ngày làm việc.
 • Các khóa học được đăng ký và thanh toán bằng hình thức trả góp không phần trăm lãi suất sẽ không được hoàn trả.
 • Chủ thẻ có thể sẽ chịu phí chuyển đổi trả góp, tùy theo quy định của từng ngân hàng.

III. Chấm dứt áp dụng chương trình trả góp

Ngân hàng có quyền hủy bỏ hoặc chấm dứt cung cấp chương trình trả góp thẻ tín dụng bằng việc thông báo đến Chủ thẻ và yêu cầu Chủ thẻ thanh toán ngay toàn bộ số dư còn lại của Khoản trả góp khi:

 • Chủ thẻ vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Ngân hàng.
 • Thẻ tín dụng bị đóng, khóa, tạm khóa hoặc trong các trường hợp khác nếu Ngân hàng thấy cần thiết.
 • Khi chấm dứt cung cấp Chương trình trả góp cho Chủ thẻ, toàn bộ số dư còn lại của khoản trả góp sẽ ngay lập tức trở thành số tiền đến hạn thanh toán và sẽ được ghi nợ tự động vào tài khoản Thẻ tín dụng của Chủ thẻ. Chủ thẻ có thể phải thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan tới việc chấm dứt chương trình theo quy định của Ngân hàng.

IV. Lưu ý quan trọng

 • Chủ thẻ cam kết thanh toán đầy đủ số tiền đăng ký trả góp cho Ngân hàng cho dù có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện nào giữa Chủ thẻ và Trung tâm liên quan tới Khoản trả góp. Ngân hàng có thể bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung Điều kiện và Điều khoản áp dụng cho Chương trình trả góp mà không báo trước.
 • Quý phụ huynh có thể liên lạc với Ngân hàng phát hành thẻ của gia đình để tìm hiểu chi tiết.

Danh sách ngân hàng trong chương trình trả góp 0%

Quý phụ huynh có thể tham khảo danh sách các ngân hàng trong chương trình trả góp 0% và các quy định của ngân hàng tại đây.

Contact Us For Program Inquires & Registration