MATH MASTERY

CHINH PHỤC BẢN THÂN, LÀM CHỦ TOÁN HỌC
Math Mastery là chương trình Toán học trọng tâm dành cho học sinh trường quốc tế với mô hình dạy được cá nhận hóa, cùng thời gian học không giới hạn. Giáo trình dạy được thiết kế theo nhu cầu của từng học sinh, giúp các em nâng cao kết quả học tập tại trường.

GIÁO TRÌNH TIÊU CHUẨN MỸ


  • Giáo trình Geogia (lớp 7 & 8)
  • Giáo trình New York (lớp 9 & 10)
  • Prentice Hall Mathematics: Algebra 1
  • Geometry (McGraw-Hill Education)
  • Tài liệu tham khảo: New Syllabus Mathematics (Shinglee Publishers PTE LTD), IGCSE Cambridge International Mathematics, Mathematics for the international student (Middle Years Programme).

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

THEO HƯỚNG CÁ NHÂN HÓA


Mỗi em học sinh đều có nhu cầu học Toán khác nhau. Do đó, chúng tôi thiết kế riêng một kế hoạch học tập cho từng em nhằm giúp các em đạt được mục tiêu của mình.

NGÀY HỌC

KHÔNG GIỚI HẠN

Mở lớp năm ngày mỗi tuần, từ 15:30 đến 17:30.

Không giới hạn tối đa số giờ học mỗi tuần

Học sinh phải tham gia ít nhất 2 buổi mỗi tuần để đảm bảo kết quả học.

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ MIỄN PHÍ NGAY

We're here to answer your questions.

+84 1258 323232 info@e2.com.vn

Copyright © 2016 Everest Education