E2 SAT Diagnostic Test Dates


Chúng tôi mang đến trải nghiệm thi SAT thực tế cho các em học sinh trung học cơ sở qua chương trình thi thử SAT Diagnostic Test. Học sinh tham gia thi thử sẽ nhận kết quả cũng như nhận xét cụ thể từ giáo viên, giúp các em biết được những phần kiến thức cũng như kỹ năng cần bổ sung để đạt được số điểm mong muốn.

Chúng tôi tổ chức 4 đợt thi thử vào mỗi tháng tại trung tâm E2 Quận 2 và Quận 7. Học sinh đang theo học tại E2 có thể tham gia nhiều đợt thi mỗi tháng. Quý phụ huynh và các em vui lòng đăng ký thời gian và địa điểm thi vào mẫu sau:

Dành cho học sinh đang theo học tại E2

Dành cho học sinh học thử