ANH NGỮ


 

Trọng tâm chương trình


Nắm vững thông tin: Mô hình học phức hợp giúp học sinh rèn luyện kỹ năng Anh ngữ học thuật và áp dụng vào việc tìm hiểu thông tin cũng như cảm thụ văn học.

Lập luận vững chắc: Dựa trên tiểu chuẩn 6+1 Writing Traits, chúng tôi hướng dẫn học sinh cách lập luận và bố cục bài viết, tạo nền tảng cho các em thành công trong môi trường học thuật quốc tế.

Tự tin giao tiếp: Học sinh được làm quen với hoạt động thảo luận nhóm và thuyết trình phổ biến tại các trường đại học tiên tiến.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Foundation

Xây dựng kỹ năng đọc hiểu và tìm hiểu thông tin với nhiều chủ đề đa dạng.

Climber

Xây dựng những kỹ năng học thuật nền tảng qua việc đọc hiểu, thảo luận, và thuyết trình những kiến thức mới.

Summit

Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tổ chức thông tin, và lập luận với nhiều chủ đề khoa học và xã hội đa dạng.

Tổng quan khóa học


 

Khóa 11 tuần

Mỗi khóa kéo dài 11 tuần, mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi 90 phút.

Giáo trình theo Common Core State Standards

Thúc đẩy học sinh phát triển kỹ năng đọc – hiểu một cách toàn diện, làm nền tảng cho các kỹ năng học thuật cần thiết sau này.

Mô hình học phức hợp

Học với tài liệu, phương thức, và tốc độ thích hợp của từng học sinh.

Bắt đầu cùng E2:

Lựa chọn khóa học:Toán họcAnh ngữDạy kèm