TOÁN HỌC


 

Trọng Tâm Chương Trình


Xây dựng nền tảng vững chắc: Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh với hình ảnh và ứng dụng thực tế giúp các em tiếp cận với những kiến thức và phương pháp Toán học hàng đầu thế giới.

Phát triển tư duy logic: Mô hình học của chúng tôi tập trung hướng dẫn học sinh phát triển tư duy và sự sáng tạo trong kỹ năng giải quyết vấn đề.

Đào sâu đam mê: Việc học chuyên sâu vào từng lĩnh vực Toán học cụ thể sẽ giúp học sinh hiểu tường tận và cảm thấy hứng thú hơn với việc học Toán.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Tiểu học

Arithmetic (Số Học), Pre-Algebra (Đại Số Cơ Bản), và Basic Geometry (Hình Học Căn Bản)

Trung học

Algebra (Đại Số), Geometry (Hình Học), and Trigonometry (Lượng Giác)

Nâng cao

Pre-Calculus (Vi Tích Phân Căn Bản) và Calculus (Vi Tích Phân)

Tổng Quan Khóa Học


 

Khóa 11 Tuần

Mỗi khóa kéo dài 11 tuần, mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 90 phút.

Giáo trình Toán Singapore

Chú trọng xây dựng kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề qua việc dạy ít hơn và học hỏi nhiều hơn”, đề cao tư duy độc lập và khuyến khích học sinh phát triển suy luận riêng của mình.

Mô Hình Học Tương Tác

Làm quen, học hỏi, và luyện tập các định lý cũng như công thức Toán học qua 3 bước: Thực tiễn – Hình ảnh – Khái niệm.

Bắt đầu cùng E2:

Lựa chọn khóa học:Toán họcAnh ngữDạy kèm