CÁM ƠN!

Chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký tham gia trại hè IS HCMC AA từ gia đình. Nhân viên Tư vấn của chúng tôi sẽ liên lạc lại với gia đình trong vòng ba ngày.

Chúng tôi mong được đồng hành cùng gia đình trên con đường học vấn của các em!