Chính sách bảo mật

EVEREST EDUCATION (“Công ty”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật”) được thiết kế nhằm giúp người truy cập nắm rõ chúng tôi thu thập những loại thông tin nào, cách chúng tôi sử dụng các loại thông tin đó, chúng tôi bảo vệ thông tin người dùng như thế nào và hỗ trợ đưa ra những quyết định sáng suốt khi sử dụng Trang Web của chúng tôi. Trừ những trường hợp cụ thể được chỉ định bên dưới, Chính sách bảo mật này được áp dụng cho bất kỳ Trang Web nào tham chiếu Chính sách bảo mật này, bất kỳ Trang Web nào của Công ty, cũng như tất cả các thông tin mà Công ty có được từ các đối tác và các Trang Web không liên kết khác.

Trong các điều khoản của Chính sách này, các thuật ngữ “tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” dùng để chỉ Công ty. “Người dùng” dùng để chỉ người truy cập Trang Web này.

I. Sự chấp thuận

Khi truy cập Trang Web này, người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật của chúng tôi, đồng thời đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân được mô tả trong Chính sách bảo mật. Ngoài ra, bằng việc sử dụng Trang Web của chúng tôi, hoặc các dịch vụ của chúng tôi trên các Trang Web đối tác và các Trang Web không liên kết khác, người dùng đã chấp nhận các chính sách và điều khoản được mô tả trong Chính sách bảo mật. Mỗi lần truy cập vào Trang Web của chúng tôi và bất kỳ lúc nào người dùng tự nguyện cung cấp thông tin, nghĩa là người dùng đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà người dùng cung cấp, đồng thời đồng ý nhận email hoặc cho phép chúng tôi liên hệ, như được mô tả trong Chính sách bảo mật. Cho dù người dùng có sử dụng bất kỳ loại hình kinh doanh nào của chúng tôi hay không, Chính sách bảo mật được áp dụng cho tất cả người dùng Trang Web.

II. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập cả “Thông tin phi cá nhân” và “Thông tin cá nhân” của người dùng. “Thông tin phi cá nhân” bao gồm những thông tin không thể sử dụng để nhận dạng người dùng, chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, thông tin nhân khẩu học, những trang web mà người dùng truy cập hay được giới thiệu / thoát ra, các loại nền tảng web, các thông tin mà người dùng gửi và các thông tin có được nhờ vào các dữ liệu người dùng gửi đi hoặc số lần người dùng “nhấp chuột”. “Thông tin cá nhân” bao gồm những thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân người dùng, chẳng hạn như tên, địa chỉ liên lạc và địa chỉ thư điện tử của người dùng.

Google Analytics

Trang Web này sử dụng Google Analytics để theo dõi thông tin sử dụng Trang Web từ phía người dùng. Chúng tôi có thể theo dõi các thông tin do trình duyệt của người dùng cung cấp hoặc cách người dùng sử dụng Trang Web, chẳng hạn như người dùng biết đến chúng tôi qua Trang Web nào (được gọi là “URL giới thiệu”), loại trình duyệt người dùng sử dụng, thiết bị người dùng dùng để kết nối với Trang Web, thời gian, ngày truy cập và các thông tin phi cá nhân khác. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để quản lý hoạt động của Trang Web cũng như để duy trì chất lượng của Trang Web, đồng thời để phân tích các số liệu thống kê chung về việc sử dụng Trang Web cho các mục đích kinh doanh khác.

Cookies

Chúng tôi theo dõi những thông tin này trên Google Analytics thông qua cookies, hoặc những tệp văn bản nhỏ chứa đựng thông tin nhận dạng truy cập ẩn danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của người dùng từ máy chủ của chúng tôi và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của người dùng. Việc gửi cookie tới trình duyệt của người dùng cho phép chúng tôi thu thập thông tin phi cá nhân về người dùng đó và lưu trữ hồ sơ về các tùy chọn của người dùng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả thông tin cá nhân và thông tin tổng hợp. Công ty có thể sử dụng cả cookie dài hạn và cookie ngắn hạn; cookie dài hạn được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của người dùng ngay cả khi người dùng đã đóng trình duyệt, cho đến khi nào người dùng xoá chúng; trong khi cookie ngắn hạn sẽ tự động xoá khỏi máy tính khi trình duyệt đóng lại. Cookie dài hạn có thể xoá bằng cách làm theo các hướng dẫn trợ giúp trên trình duyệt Internet của người dùng. Nếu người dùng chọn vô hiệu hoá cookie, một số chức năng của Trang Web có thể sẽ không hoạt động được bình thường.

Người dùng có thể vô hiệu hoá cookie trên trình duyệt của mình theo hướng dẫn dưới đây:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Đối với những trình duyệt khác, vui lòng tham khảo trực tiếp thông tin trợ giúp về quản lý cookie có sẵn trên Internet.

Biểu mẫu trang web

Trang Web của chúng tôi có thể có một số biểu mẫu trực tuyến, nơi người dùng có thể gửi thông tin cá nhân để thể hiện sự quan tâm đến doanh nghiệp của chúng tôi hoặc gửi các câu hỏi về doanh nghiệp của chúng tôi. Các biểu mẫu này có thể xuất hiện dưới dạng biểu mẫu RFP, biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi, hoặc các biểu mẫu tương tự khác yêu cầu thông tin của người dùng trước khi gửi. Khi người dùng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu trên Trang Web, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người dùng, chẳng hạn như tên, nghề nghiệp, tên công ty, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin cá nhân khác của người dùng. Một vài thông tin này là bắt buộc và một số khác là tùy chọn. Thông tin này được sử dụng để cải thiện yêu cầu của người dùng và không được sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc chia sẻ với các công ty thứ ba nào khác. Nếu người dùng không muốn chúng tôi không thu thập các loại thông tin này, người dùng chỉ cần không điền vào biểu mẫu. Nếu người dùng đã gửi thông tin của mình thông qua biểu mẫu cho chúng tôi và muốn xóa, vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi.

Truyền thông qua thư điện tử

Dựa vào thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi có thể liên lạc với người dùng theo yêu cầu của người dùng để cung cấp các dịch vụ mà người dùng yêu cầu và quản lý tài khoản của người dùng. Chúng tôi sẽ liên lạc với người dùng bằng thư điện tử hoặc điện thoại tuỳ theo mong muốn của người dùng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để gửi cho người dùng những thông tin mới hay các quảng cáo khuyến mãi khác. Nếu người dùng không còn muốn nhận những thư điện tử cập nhật từ chúng tôi,  người dùng có thể từ chối nhận bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong mỗi thư điện tử được gửi.

Cụ thể, chúng tôi sử dụng MailChimp để lưu trữ địa chỉ email của những người dùng nằm trong các chiến dịch tiếp thị qua thư điện tử của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng MailChimp để gửi thư điện tử đến danh sách những người đăng ký nhận thư điện tử từ chúng tôi. Những thư điện tử này có thể chứa một đoạn mã (pixel) hoặc tập tin chỉ báo (web beacon) nhằm xác định xem liệu người dùng có 1) nhận được thư điện tử hay không; 2) đã mở thư điện tử chưa; hoặc 3) đã nhấp vào thư điện tử. Người dùng có thể chọn không tham gia hoặc hủy đăng ký nhận thư điện tử của chúng tôi nếu người dùng không muốn chúng tôi thu thập thông tin này từ mình. Người dùng cũng có thể gửi thư điện tử cho chúng tôi nếu người dùng muốn được xóa khỏi danh sách nhận thư điện tử. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của Mailchimp.

Quảng cáo trực tuyến

Chúng tôi tham gia vào một loạt các quảng cáo trực tuyến. Quảng cáo trực tuyến giúp người dùng có thể nhìn thấy chúng tôi trên các Trang Web hoặc ứng dụng khác bên ngoài Trang Web này.

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm xác định:

 • quảng cáo nào được hiển thị
 • quảng cáo nào được nhấp vào
 • quảng cáo được hiển thị ở đâu

Nút bấm, công cụ và nội dung từ các Công ty khác

Trang Web của chúng tôi có thể bao gồm các tính năng như các chức năng mở rộng (plugin), nút bấm, công cụ hoặc nội dung liên kết đến các Công ty khác. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc người dùng sử dụng các tính năng này. Ngoài ra, khi người dùng thấy hoặc tương tác với các nút bấm, công cụ, nội dung này hoặc xem bất kỳ Trang Web nào có chứa chúng, một số thông tin từ trình duyệt của người dùng có thể tự động được gửi đến công ty khác. Vui lòng đọc Chính sách bảo mật của công ty đó để biết thêm thông tin.

Truyền thông xã hội

Chúng tôi hiện diện trên các mạng truyền thông xã hội khác nhau, chẳng hạn như Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest và LinkedIn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin khi người dùng tương tác với các trang và tài khoản truyền thông xã hội của chúng tôi.

III. Chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin như thế nào

Những thông tin chúng tôi thu thập từ người dùng có thể được dùng theo những cách sau đây:

 • Chẩn đoán và khắc phục sự cố xảy ra trên các Trang Web của chúng tôi
 • Cung cấp thông tin, dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của người dùng
 • Tìm hiểu về hành vi người dùng trên các Trang Web của chúng tôi để có thể cập nhật và nâng cao chất lượng Trang Web, đáp ứng được sở thích và nhu cầu của người dùng tốt hơn
 • Gửi cho người dùng thông tin về Trang Web hoặc về Công ty của chúng tôi
 • Gửi tin nhắn đến các khách hàng của Công ty về các vấn đề khác nhau như chức năng thanh toán hay thay đổi dịch vụ
 • Giảm thiểu và giải quyết các trường hợp gian lận nhằm bảo vệ cả người dùng và Công ty

Thông tin cá nhân

Nhìn chung, chúng tôi không buôn bán, trao đổi, cho thuê hay tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba nếu chưa có sự cho phép. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các nhà cung cấp hoặc bên thứ ba khác đang thực hiện dịch vụ cho Công ty. Nhìn chung, các nhà cung cấp hoặc các bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của người dùng trong phạm vị cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho Công ty. Ví dụ, khi người dùng cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn thành giao dịch, xác minh thẻ tín dụng, hoặc hoàn lại giao dịch, người dùng đồng ý cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân để sử dụng cho mục đích cụ thể đó, bao gồm chia sẻ thông tin đó đến các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (và nhà cung cấp dịch vụ của họ) để thực hiện các dịch vụ này cho Công ty.

Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ thứ ba nhất định, chẳng hạn như bộ phận thanh toán, có Chính sách bảo mật riêng của họ đối với thông tin mà chúng tôi được yêu cầu cung cấp để họ có thể thực hiện dịch vụ. Đối với những bên cung cấp này, chúng tôi khuyên người dùng nên đọc Chính sách bảo mật của họ để có thể nắm được cách họ xử lý thông tin cá nhân của người dùng. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể sẽ phải tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng theo quy định của pháp luật nếu người dùng vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Thông tin phi cá nhân

Nhìn chung, chúng tôi sử dụng thông tin phi cá nhân của người dùng để cải thiện Trang Web của chúng tôi và tối đa hoá trải nghiệm của người dùng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin phi cá nhân để theo dõi xu hướng và phân tích hiệu quả hoạt động của Trang Web.

Chính sách bảo mật này không giới hạn trong bất kỳ cách thức chia sẻ thông tin phi cá nhân nào của chúng tôi và chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ thông tin phi cá nhân đó cho các đối tác, nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác theo quyết định của chúng tôi.

IV. Chúng tôi bảo vệ thông tin như thế nào

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân thủ các phương pháp tốt nhất trong ngành để bảo vệ Thông tin cá nhân của người dùng và đảm bảo rằng Thông tin cá nhân đó không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hoại. Tuy nhiên, các biện pháp này không đảm bảo rằng thông tin của người dùng sẽ không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hoại do không tuân thủ các biện pháp bảo vệ. Bằng cách sử dụng Trang Web của chúng tôi, người dùng xác nhận rằng người dùng hiểu và đồng ý với những rủi ro này.

V. Quyền lợi của bạn đối với việc sử dụng thông tin cá nhân

Người dùng có thể chọn hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của mình theo các cách sau:

 • bất cứ khi nào người dùng được yêu cầu điền vào biểu mẫu trên Trang Web, hãy tìm lựa chọn mà người dùng có thể chọn để cho biết rằng người dùng muốn thông tin của mình được sử dụng cho mục đích tiếp thị trực tiếp, hoặc có thể không chọn
 • nếu trước đây người dùng đã đồng ý với chúng tôi cho phép sử dụng thông tin cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, người dùng có thể thay đổi quyết định của mình bất cứ lúc nào bằng cách viết thư hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của người dùng hoặc được pháp luật yêu cầu làm như vậy.

Nếu người dùng tin rằng bất kỳ thông tin của người dùng do chúng tôi đang lưu trữ là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng viết thư hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi càng sớm càng tốt theo địa chỉ liên lạc. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa bất kỳ thông tin nào được phát hiện là không chính xác.

VI. Dịch vụ lưu trữ

Trang web của chúng tôi đang được lưu trữ tại Bluehost Inc. (Bluehost). Bluehost cung cấp cho chúng tôi nền tảng trực tuyến, cho phép chúng tôi cung cấp Trang Web cho người dùng. Thông tin của người dùng, bao gồm Thông tin cá nhân, có thể được lưu trữ thông qua các không gian lưu trữ trên máy chủ của Bluehost. Bằng cách sử dụng Trang Web, người dùng đồng ý với việc thu thập, tiết lộ, lưu trữ và sử dụng Thông tin cá nhân theo Chính sách bảo mật của Bluehost.

VII. Liên kết đến các trang web khác

Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết hoặc khả năng tương thích với các trang web hoặc ứng dụng khác như là một phần của Trang Web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các phương pháp bảo mật được sử dụng bởi các trang web đó hoặc thông tin hay nội dung chứa trong đó. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin do chúng tôi thu thập thông qua Trang Web. Do đó, Chính sách bảo mật này không áp dụng cho việc người dùng truy cập và sử dụng trang web của bên thứ ba thông qua liên kết trên Trang Web của chúng tôi. Trong phạm vi người dùng truy cập Trang Web qua một trang web hoặc ứng dụng khác, thì chính sách bảo mật của trang web hoặc ứng dụng đó sẽ áp dụng cho sự truy cập của người dùng trên trang web hoặc ứng dụng đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web khác trước khi tiếp tục sử dụng chúng.

VIII. Độ tuổi được chấp thuận

Khi sử dụng Trang Web, người dùng phải cam kết rằng mình từ 18 tuổi trở lên.

IX. Những thay đổi về chính sách bảo mật

Công ty sẽ bảo lưu quyền thay đổi Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi này trên Trang Web để người dùng luôn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong hoàn cảnh nào chúng tôi tiết lộ. Bất kỳ sửa đổi nào cũng sẽ có hiệu lực khi người dùng tiếp tục truy cập và / hoặc sử dụng Trang Web trong vòng (5) ngày sau khi chúng tôi đăng thay đổi đầu tiên trên Trang Web hoặc khi chúng tôi cung cấp cho người dùng thông báo về những sửa đổi đó. Người dùng có trách nhiệm kiểm tra Trang Web này thường xuyên để cập nhật kịp thời các thay đổi có liên quan đến các điều khoản của Chính sách bảo mật. Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào, nếu và khi những thay đổi đó có thể được thực hiện theo Chính sách bảo mật, thì người dùng phải ngừng truy cập vào Trang Web. Nếu người dùng đã cung cấp địa chỉ thư điện tử cho chúng tôi, người dùng cho phép chúng tôi gửi thư điện tử đến người dùng với mục đích thông báo như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

X. Mua lại hoặc sáp nhập

Trong trường hợp chúng tôi thực hiện các giao dịch kinh doanh như sát nhập, hay được mua lại bởi một công ty khác hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của chúng tôi, thông tin cá nhân của người dùng có thể nằm trong số các tài sản được chuyển giao. Người dùng chấp thuận và đồng ý rằng việc chuyển giao đó có thể xảy ra và được xác nhận bởi Chính sách bảo mật này, và điều này sẽ cho phép tất cả những ai mua lại tài sản của chúng tôi có thể tiếp tục xử lý các thông tin cá nhân của người dùng như đã được quy định trong Chính sách bảo mật này. Nếu thông tin của chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi về chính sách tại đây để người dùng sẽ không phải lo việc bị sót bất kỳ thông tin nào mới. Chúng tôi khuyên người dùng nên kiểm tra chính sách bảo mật này định kỳ nếu người dùng quan tâm cách thông tin của mình được sử dụng.

XI. Liên hệ và rút lại sự thỏa thuận

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật này hoặc các hoạt động trên Trang Web này, hoặc mong muốn rút lại sự chấp thuận cho phép chúng tôi tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng, vui lòng liên hệ bằng cách gửi thư điện tử cho chúng tôi.

XII. Cập nhật mới nhất

Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào Thứ Hai, ngày 21 tháng 5, năm 2018