Lớp luyện thi SAT

Chương trình luyện thi SAT dành cho học sinh từ lớp 9 – 12, giúp các em xây dựng lộ trình học tập
rõ ràng theo trình độ của từng em, để đạt được điểm số mong muốn.
Đăng ký

Lớp luyện thi SAT

Phương pháp học tập cá nhân hóa giúp các em không chỉ được học các chủ đề, kỹ năng, chiến lược của bài thi, mà còn được tiếp cận với phương pháp phân tích ngôn ngữ phù hợp cho những bậc học cao hơn.

Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và đều đạt được điểm số trên 95th percentile.

highly-qualified-teacher
Giáo viên chất lượng cao với điểm thi trên 95th percentile, giàu kinh nghiệm luyện thi
Chương trình bài bản với hệ thống dạy học hiệu quả, đảm bảo kỷ luật trong suốt quá trình luyện thi

Giáo trình

√ Command of Evidence (Phân Tích Dữ Liệu)
√ Words in Context (Từ trong Ngữ Cảnh)

√ Reading: Information and Ideas, Rhetoric, Synthesis (Đọc Hiểu: Thông tin, Ý Tưởng, Tu Từ, Tổng Hợp)

√ Writing and Language: Expression of Ideas, Standard English Conventions (Viết và Ngôn Ngữ: Diễn Đạt Ý Tưởng, Ngữ Pháp Tiếng Anh)

√ Heart of Algebra (Đại số cơ bản)
√ Problem Solving (Các dạng toán đố ứng dụng thực tế)

√ Data Analysis (Các dạng toán phân tích dữ liệu)

√ Passport to Advanced Math (Các dạng toán nâng cao khác)

√ Phân tích các bí quyết của đề thi giúp tối đa hóa số điểm

√ Quản lý thời gian làm bài phù hợp

√ 2 bài thi thử

Cấp độ

Học sinh sẽ được sắp xếp vào các lớp đúng với trình độ, để bảo đảm các em có sự tiến bộ phù hợp với khả năng bản thân.

Lĩnh vực tập trung

Foundation & Climber

Summit

Kiến thức & kỹ năng

Kiến thức & kỹ năng nền tảng của bài thi SAT

Kiến thức & kỹ năng nâng cao, cá nhân hóa theo mục tiêu của mỗi bạn

Luyện thi

Làm quen với dạng đề thi SAT

Tập trung vào các phần cần cải thiện của mỗi bạn, giúp tối đa hóa số điểm mong muốn

Khóa học

8 tuần (64 giờ)
  • Áp dụng với 3 trình độ Foundation, Climber và Summit.
  • Có thể lựa chọn đăng ký chỉ môn Toán hoặc môn Đọc & Viết.

Bài kiểm tra đầu vào

Bài kiểm tra đầu vào của chương trình SAT tại Everest Education được thiết kế gần giống nhất với bài kiểm tra SAT trên thực tế. Đây là cơ hội để các em học sinh hiểu được khả năng hiện tại của bản thân, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho mục tiêu trong tương lai của mình.

Đăng ký