DẠY KÈM


Chương trình dạy kèm riêng hoặc theo nhóm nhỏ được thiết kế nhằm giúp học sinh xây dựng và rèn luyện cho một môn học hoặc kỹ năng nhất định. Chúng tôi thiết kế khóa học dựa trên mục tiêu cụ thể, điểm mạnh, và điểm yếu của từng học sinh.

Điểm Nổi Bật


Thời khóa biểu linh hoạt

Sắp xếp thời gian học phù hợp với từng giáo viên và học sinh.

Thiết kế chương trình riêng

Cá nhân hóa phương thức học tập để học sinh có thể hoàn thiện kỹ năng và kiến thức một cách vững chắc.

Rèn luyện kỹ năng & tinh thần

Khuyến khích, cải thiện tinh thần học tập, giúp học sinh tự tin phát huy tiềm năng của mình.

Bắt đầu cùng E2:

Lựa chọn khóa học:Toán họcAnh ngữDạy kèm