Tìm Hiểu Về Hỗ Trợ Tài Chính Khi Du Học Mỹ

Tìm Hiểu Về Hỗ Trợ Tài Chính Khi Du Học Mỹ

Nội dung:

 1. Tính toán ngân sách du học
  • Tính toán ngân sách du học
 2. Các hình thức hỗ trợ tài chính du học
  • Học bổng
  • Vay du học
  • Điều kiện hỗ trợ tài chính
 3. Các hỗ trợ tài chính dành cho du học sinh
  • Hỗ trợ tài chính từ các trường đại học Mỹ
  • Hỗ trợ từ chính phủ Mỹ và các tổ chức khác
  • Miễn lệ phí đăng ký (Free waivers)
 4. Các bước chuẩn bị để giành học bổng
  • Năm lớp 10
  • Năm lớp 11
  • Năm lớp 12
“Du học luôn là bài toán đắt đỏ và tốn kém nhiều loại chi phí bên cạnh học phí. Cẩm nang “Tìm Hiểu về Hỗ Trợ Tài Chính Khi Du Học Mỹ” hy vọng sẽ mang lại cho quý vị phụ huynh và các em học sinh cái nhìn bao quát nhất về các hình thức hỗ trợ tài chính du học và cách thức đăng ký.” Tony Ngo và Don Le

Đồng Sáng Lập, Everest Education

TAKE YOUR FIRST STEP WITH E2
We are glad that you contacted us. Please complete this form and one of our team member will contact you back.


Which subjects are you interested in?

MathEnglish Language ArtsTutoringTest-prepCamp

Which locations are you interested in?

District 1District 2District 7 (Phu My Hung)District 7 (Him Lam Area)District 10Tan Binh District

How did you know about E2?

EventReferralFacebookOutdoor AdvertisingOnline SearchOnline AdvertisingOthers

X
CONTACT US