STAY COOL IN SUMMER!

Come join us for a fun-filled summer! Build, create, explore and learn at one of our summer camps.


TRẠI HÈ TẠI TRƯỜNG AIS

Huyện Nhà Bè, TP. HCM
Dành cho học sinh cấp 1 và cấp 2.

TRẠI HÈ TẠI TRƯỜNG VINSCHOOL

Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Dành cho học sinh cấp 1 và cấp 2.

TRẠI HÈ TẠI TRƯỜNG ISHCMC AA

Quận 2, TP. HCM
Dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3.

Về Everest Education


Với trụ sở tại Los Angeles và thành phố Hồ Chí Minh, Everest Education (E2) là một doanh nghiệp xã hội chú trọng vào việc cá nhân hóa chương trình học cho các em học sinh. Chúng tôi tiên phong thay thế mô hình học truyền thống với mô hình học phức hợp, giúp học sinh tự tin học hỏi theo khả năng và định hướng riêng của mình.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đồng hành và giúp học sinh định hướng học tập tại Mỹ và Việt Nam, thầy Don Le (Stanford University) và Tony Ngo (Harvard Business School), thành lập E2 với mục tiêu đưa phương pháp giáo dục hiện đại đến với nhiều học sinh, giúp các em thành công trên từng bước đi của mình.